fbpx
UPS KARGO  2 Ürün Alana Kargo Ücretsiz!
  • 0
UPS KARGO  2 Ürün Alana Kargo Ücretsiz!
  • 0
KREDİ KARTINA 12 TAKSİT

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme ALICI ve SATICI arasında internet sitesi üzerinden gerçekleşen alışverişler için düzenlenmektedir. Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olan bu sözleşmenin asıl amacı, alışveriş yaparken ya da yaptıktan sonra karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan tarafları korumaktır. Sipariş verildikten sonra ödeme yöntemi ALICI tarafından belirlenmiş yöntemle yapılmaktadır.

Madde 1 – Taraflar Aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar doğrultusunda İşbu sözleşme taraflar arasında imzalanmıştır.
1.1 Satıcı
Adı:
Adresi:
Telefon:
Email:
1.2 Alıcı

Adı-soyadı/TC.No:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu Alıcı ve Satıcıya ait www.cicipatik.com internet sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, özelliklerinin ve ücretinin belirtildiği ürünün satışı 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.
Unvanı: Cici Patik Tekstil Sanayi Ticareti Limited Şirketi
Adres:
Telefon:0212 441 23 23
Faks:
E-posta: bilgi@cicipatik.com

Madde 3 – Tanımlar
İşbu sözleşmeler uygulanırken de yorumlanırken de karşılarında yer alan terimlere uygun bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
Hizmet: Ücret ya da menfaat karşılığında yapılacak olan ya da yapılma sözü verilen, malların tüketiciyle alakalı her türlü işlemin konusunu
Satıcı: Tüketiciye mal sunan ya da mal sunan kişiler adına hareketleri sağlayan, ticari ve mesleki faaliyetler
Alıcı: Ticari ve mesleki amaçları, bir mal veya hizmeti, kullanan ve faydalanan gerçek ya da tüzel kişilikler
İnternet Sitesi: Satıcının kendi adına ait web sitesini
Sipariş veren: Mal ya da hizmeti Satıcının şahsına ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ve tüzel kişiyi,
Mal/ürün: Alışveriş yapılmasına konu olmuş, taşınabilir ve elektronik ortamda kullanılabilecek yazılımları ifade eden, ses ve görüntü gibi gayri ihtiyaçları ifade eden şeyler.

Madde 4.Satıcı Bilgileri
Unvanı
Adres
Telefon
Faks
E-posta

Madde 5.Alıcı Bilgileri
Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
E posta/kullanıcı adı

Madde 6.Sipariş Veren Kişinin Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E posta/kullanıcı adı

Madde 7. Sözleşme Konusu Ürünlerin Bilgileri
Malın/Ürünlerin/Ürün/Hizmetin temel özellikleri SATICININ tarafına ait internet sitesinde yer almaktadır. Satıcının tarafından herhangi bir kampanya yapılmış ise, ürün temel özelliklerini kampanya süresi sahilinde istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tarihine kadar geçerli olan kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
7.2 Sitede ilan olunan fiyatlar satış fiyatlarıdır. Satıcı tarafından vaat edilen fiyatlar, kampanyalar bitene kadar geçerlidir. Site içerisinde belirtilen süre sonuna kadar ilan edilen fiyatlar uygulanmak zorundadır. 7.3 Tüm vergiler satış fiyatlarına dahil edilmek zorundadır.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
KDV Dahil
Kargo Tutarı
Toplam

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat Tarihi
Teslim Şekli

7.4 Ürünlerin tüm sevkiyat masrafları ve kargo ucretleri hizmeti ya da ürünü alan ALICI tarafından ödenecektir.

Madde-8 Fatura Bilgileri
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslim: Verilen fatura adresine, sipariş ile birlikte fatura da teslim edilecektir.

Madde-9 Genel Hükümler
9.1 Satıcıya ait internet sitesinden Alıcı temel nitelikleri, satış fiyatı, ve ödeme şekli belirtilmektedir. Alıcı teslimatta gerekli bilgileri okuduğuna göre teyit eder ve taahhüt etmektedir.
9.2 Sözleşme konusundaki ürünler, 30 günlük süreyi aşmayacak şekilde, on bilgiler kısmında belirtilen süre kaydıyla kuruluşa teslim edilebilmektedir. Bu sitede ürünler alıcıya teslim edilemezse fesih hakkı bulunmaktadır.
9.3 Sözleşme çerçevesinde söz konusu ürünler eksiksiz, siparişteki nitelikleriyle birebir uyumlu bir şekilde teslim edilmiş, aynı zamanda garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerde alışveriş esnasında alıcı tarafına teslim etmeyi kabul ve beyan etmektedir.
9.4 Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süre dolmadan, alıcıyı bilgilendirmek zorunda ve ürün beğenilmezse tarafına eşit kalite ve fiyatta bir ürün tedarik etmesi gerekir.
9.5 Satıcıya sipariş konusu olan ürün ulaşmazsa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmeli ve 14 günluk sürede alıcıya vermesi gerekmektedir.

10-Madde Cayma Hakkı
10.1Alıcı mesafeli satış sözleşmesine ilişkin olarak 14 gün içinde herhangi bir sebep belirtmeden almak istediği üründen cayabilir.
10.2Cayma hakkını kullanmak isteyen alıcı, bunu satıcı tarafa, yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
10.3 Düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmezse tamamlamayacaktır.

Madde 11. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcının isteği doğrultusundaki kişisel ihtiyaçlarından, iç giyim alt mayosu, mayo ya da bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımı olan ürünler, çabuk bozulabilecek ve son kullanımı geçebilecek mallar, gazete ya dergi gibi mallar, kitap, veri depolama cihazları, ambalajları açıldığı takdirde iade edilememektedir.

Madde 12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçlar

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde, Alıcının işlemi temerrüde düştükten sonra, kart sahibi banka ve kredi kartı sözleşmesinden dolayı faiz ödemekle yükümlüdür. Banka bu durumlarda hukuki yollara başvurmayı tercih edebilir.

Madde 13. Yetkili Mahkeme

a)Şikâyet ve itirazlar, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. 2400 Türk lirasının altındaki harcamaların uyuşmazlıklarında, tüketici hakem heyetine,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde 3610 Türk lirasının altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine
c) Büyükşehir statüsüne bağlı olmayan illerde 2400 lira ve 3610 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ne başvurulabilmektedir.

Madde-14 Yürürlük

Site üzerinden alıcının ceis olduğu siparişte, gerçekleştirilen İşbu sözleşmesinin şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Satıcı Alıcıdan siparişinin gerçekleşmesi öncesinde, kabul edildiğine dair onay almak zorundadır.

SATICI:
ALICI:
TARİH: